Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
1. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu
(2-4 Mayıs 2019)

Sempozyum Takvimi

1. Duyuru: 31 Temmuz 2018

Özet Kabul Başlangıcı: o1 Kasım 2018

Özet Kabülü Son Tarihi: 18 Mart 2019

Erken Kayıt Son Tarihi: 1 Nisan 2019

Kabul Mektuplarının Gönderimi: 20 Mart 2019