Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
1. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu
(2-4 Mayıs 2019)

Sözlü Bildiri Kuralları

Sunumlar ilgili yazar tarafından İngilizce veya Türkçe olarak sunulacaktır. Ancak, slaytlar İngilizce olarak hazırlanacaktır.

Tüm sunumlar sempozyum programı verilen sıraya göre sunulacaktır. Toplantıda sunulmayan bildiriler, bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.

Sözlü sunum için verilen süre toplam 15 dakikadır (sunum için 10 dakika ve tartışma için 5 dakika). Sempozyumun senkronizasyonu açısından, verilen zamana özen gösterilmesi gerekmektedir.

Sunumlarda çalışmanın amacı, materyal ve yöntem belirtilmeli ve sunumun önemli bir kısmı bulguları, tartışma ve sonucu içermelidir.

Sözlü sunum karmaşık olmamalı, görsel öğeler desteklenmelidir.

Sunumlar sempozyum programına uygun olarak yapılacak ve değişiklik yapılmayacaktır.

Sunumlar için sempozyum salonlarında projeksiyon makineleri, bilgisayarlar, vb araçlar ve gereçler mevcut olacaktır.

Sunum dosyalarının dijital bir kopyası, oturum başlangıç saatinden en az 15 dakika önce kontrol edilmeli ve salonda görevli kişiye teslim edilmelidir.