Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
1. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu
(2-4 Mayıs 2019)

Sempozyum merkezi

Manfred Osman Korfman Troia Kültür Merkezi

Sempozyum merkezi girişi 

 Prof. Dr. Sevim Buluç Oditoryumu

Prof. Dr. Sevim Buluç Oditoryumu sahnesi

Sunum salonları