Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
1. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu
(2-4 Mayıs 2019)

Genetik Çeşitlilik Analizi Eğitimi Atölyesi

Genetik Çeşitlilik Analizi Eğitimi

 

Dr. İbrahim ÇELİK

 

Bitki ve hayvanlarda dizi çeşitliliğini belirlemede kullanılan moleküler markör sistemleri, bitki ve hayvan ıslahına önemli bilgiler sağlamasından dolayı sıklıkla kullanılmaktadır. Genetik çeşitlilik analizleri hiyerarşik ve model tabanlı olmak üzere iki adet kümeleme yöntemi kullanılarak yapılmaktadır. 1. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu

Kapsamında gerçekleştirilecek olan eğitimde genetik çeşitlilik analizlerinde kullanılan programlar tanıtılacaktır (Hiyerarşik kümeleme analizi için DARwin ve Model tabanlı kümeleme analizi için Structure programı). Ayrıca çekirdek koleksiyonu oluşturulmasında (Core set selection) kullanılan Power Core programı hakkında bilgi verilecektir. Uygulamalı olan eğitim sonrasında katılımcıların moleküler ve morfolojik verileri kullanarak çeşitlilik analizi yapabilmeleri hedeflenmektedir.

 

Program (03.05.2019 Cuma)

13:00 -13:45 Moleküler markörlere giriş (Veri hazırlama)

13:34 - 14:00 Ara

14:00 – 14:45 Hiyerarşik kümeleme analizi – Moleküler markör verileri (Darwin )

14:45 - 15:00 Ara

15:00 – 15:45  Hiyerarşik kümeleme analizi – Morfolojik veri (Darwin )

14:45 - 16:00 Ara

16:00 – 17:00 Populasyon yapısı analizleri (Structure programı) ve Çekirdek kolleksiyon oluşturulması (Core set selection) (PowerCore programı)

 

Eğitim önbilgi:

Eğitim 3 Mayıs 2019 Cuma günü 13:00- 17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Eğitime katılım ücretsiz olup kontenjan 30 kişi ile sınırlıdır.

Başvuru sırasına göre hazırlanmış olan katılımcı listesi 1 Nisan 2019 Pazartesi günü sempozyum web sayfasında duyurulacaktır.

Eğitim için Bilgisayar laboratuvarı altyapısı kullanılacağı için katılımcıların bilgisayar getirmesi gerekli değildir.

Başvuru için ekteki kurs katılım formunun doldurularak 29 Mart 2019 günü mesai bitimine kadar serturkcomu.edu.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Katılım formu ektedir.

 

 

Ekler

Application Form for the Workshop.doc