Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
1. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu
(2-4 Mayıs 2019)

İletişim Bilgileri
E-posta : isbr2019@gmail.com
Telefon :
Faks :
Adres : Çanakkale Onsekiz Mart University, Terzioğlu Campus Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology 17020 Çanakkale
Sosya Medya :
Web Sorumlu Bilgileri
Adı Soyadı : Assoc. Prof. Dr. Ersin Karabacak
E-posta : krbersin@comu.edu.tr
Telefon : 0286 218 0018 - 1871