Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
1. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu
(2-4 Mayıs 2019)

Yazım Kuralları

 • Tam metin bildiriler için sayfa sınırlaması yoktur.

 • Özet ve tam metin bildiriler pdf-kitap şeklinde hazırlanacak sempozyum kitapçığında yayınlanacaktır.

 • Bildiriler İngilizce olarak hazırlacak ve özet kabul sistemi kullanılarak sisteme kaydedilecektir. Elektronik posta yada Fax ile gönderilen bildiriler işleme alınmayacaktır.

 • Sempozyuma tam metin veya özet metin ile kayıt yaptırılabilir. Bildirileriniz tercihinizden (Tam metin veya özet metin) sonra hakem değerlendirme sürecine girecektir. 
 • Gönderilen tüm özetler özgün olmalı, daha önce yayınlanmamış araştırma sonuçlarını içermelidir.
 • Başlık, çalışmanın içeriğini yansıtacak şekilde olmalıdır. Başlıkta kısaltmalar olmamalıdır.
 • Özet, araştırma ve elde edilen sonuçlar hakkında net bilgi vermeli ve 300 kelimeyi geçmemelidir. Özet metin içinde şekil veya tablolara izin verilmez. Özet alıntı içermemelidir.
 • En az 3, en fazla 5 anahtar kelime belirtilmelidir.
 • Metnin sonuna varsa fon kuruluşlarının isimleri eklenmelidir.
 • Tam metin bildiriler için ekteki şablon kullanılmalıdır. Hazırlanan bildiri http://isbr2019.congress.gen.tr sitesindeki özet yüklemeden sonra dosya yükle seçeneği ile sisteme yüklenmelidir.
 • Sisteme yüklenen her bir bildiri değerlendirme sürecinden geçilecektir. 
 • Gönderilen tüm özetler hakem değerlendirilmesinden geçecektir. Bildirinin sözlü ya da poster olarak kabul edilmesine ya da reddedilmesine hakem(ler) karar verecektir. 

Ekler

ısbr2019 full text template.docx