Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
1. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu
(2-4 Mayıs 2019)

Poster Bildiri Kuralları

Poster Hazırlama ve Sunum Kuralları

Her bir katılımcı, en fazla 2 sunum sunacaktır (1 sözlü + 1 poster; 2 sözlü; 2 poster).

Posterin sağ veya sol köşesinde üniversite logoları yer alabilir.

Sempozyum sırasında sunulmayan bildiriler sempozyum özet kitabında yer almayacaktır.

Tercih edilen poster boyutları 70 x 90 cm'dir.

Posterler İngilizce hazırlanmalıdır.

Yazı tipi boyutu 1 metreden itibaren okunacak kadar büyük olmalıdır.

Times New Roman yazı karakteri olarak kullanılmalıdır.

Tüm yazarların isimleri, soyadları ve tam adresleri, Bildiriyi sunacak olan katılımcının ismin altını çizerek vurgulanmalıdır.

Poster bildiriyi sunacak olan sorumlu yazar sempozyum programında belirtilen tarih ve zamanda posterlerinin başında, hazır bulunacaklar ve çalışmalarıyla ilgili bilgi vereceklerdir.

Referanslar referanslar bölümünde alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Kaynakların Gösterimi

Makaleler için;

Tosunoğlu M, Gül Ç & Uysal İ (2013). Hematology of Triturus karelinii (Strauch, 1870), from Gallipoli, Turkey. Herpetozoa 25: 157-159.

Kitaplar için;

Davis PH (ed.) (1965-1985). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Vols. 1-9. Edinburgh, Edinburgh University Press.