Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
1. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu
(2-4 Mayıs 2019)

Sempozyum Başlıkları

Tarımsal biyoçeşitlilik ve koruma
Su (deniz ve tatlı su) biyoçeşitliliği
Beslenme ve gıda güvenliği için biyoçeşitlilik
Turizm için biyoçeşitlilik
Parazitlerin ve konakçılarının biyoçeşitliliği
Biyocoğrafya
Biyoizlem
Koruma biyolojisi, politika ve stratejileri
Hayvan türlerinin çeşitliliği, sistematiği ve filogenisi
Bitki türlerinin çeşitliliği, sistematiği ve filogenisi
Ekosistem yaklaşımı
Biyolojik çeşitliliğin insan sağlığına etkileri
Çevresel eğitim
Biyolojik çeşitlilik üzerindeki çevresel stres
Çevresel toksikoloji
Orman biyoçeşitliliği
Küresel iklim değişikliği biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri
Habitat fragmantasyonu ve yıkımı
Biyoçeşitlilik üzerindeki insan etkileri
İstilacı türler
Biyolojik çeşitliliğin korunması için yasal düzenlemeler
Mikrobiyal biyoçeşitlilik (Mikoloji, viroloji)
Biyolojik çeşitlilik üzerindeki kirlilik etkileri
Popülasyon ekolojisi
Korunan alanlar
Tıbbi Bitkiler