Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
1. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu
(2-4 Mayıs 2019)

Bilimsel Program

Sempozyum ekteki dosyada programı açıklanmıştır.

Ekler

ISBR 2019 Symposium program.pdf